8 Kasım 2008 Cumartesi

BIGDAY VE ARPA CEŞİTLERİ

BUĞDAY VE ARPA ÇEŞİTLERİ
MAKARNALIK BUĞDAY

Altıntaş 95
* Sap 110-120 cm boyundadır.* Başakları kılçıklı ve kahverengi kavuzludur.* Tane kehribar renkli, camsı yapılıdır.* Yatmaya ve kurağa dayanıklıdır.* 1000 tane ağırlığı ve hektolitresi yüksek, makarnalık kalitesi iyidir.* Tarla koşullarında sarı pas, kara pas, sürme ve rastığa dayanıklı, kahverengi pasa ise orta dayanıklıdır.* Kunduru 1149’un ekildigi alanlara önerilmektedir. * Orta Anadolu ve Batı geçit Bölgesi kışlarına dayanıklıdır.

Kızıltan
* Saplar 90-95 cm uzunlugundadır.* Yaprakları yeşil renkli, tüysüz ve yaprak durusu yarı yatıktır.* Başakları dik duruşlu, 7-8 cm uzunlugunda, yoğunlugu orta sıktır.* Kılçıklı olup, hasat olgunlugu döneminde kılçıklarını dökmez.* Tane kehribar renkli, oval yapıda, 8-9 mm uzunlugundadır. * 1000 tane ağırlığı 46-48 gr olup camsı görünüşlü sert bir yapıdır.* Karın çizgisi dar, derinligi sathi ve yanak şekli yuvarlaktır.* Kışa dayanması iyi, kuraklığa dayanması orta iyidir.* Erkenciligi orta, verim potansiyeli iyidir. * Yatmaya dayanmasi iyidir. Harman olma kabiliyeti iyidir.* Sürmeye ve rastıga dayanıklı, sarı pasa toleranslıdır.* Kahverengi pasa ise orta dayanıklıdır.* Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerine tavsiye edilmektedir.

Çakmak 79
* Kısa normal saplı, yeşil, orta ve orta uzun ve tüysüz yapraklıdır.* Başakları kılçıklı, çıplak kırmızı kavuzlu, kısa, çok sık ve diktir.* Tane Amber renklidir.* Alternatif gelişme tabiatlıdır.* Kışa ve kurağa dayanımı iyi, orta erkenci, yüksek verimli ve sağlam saplıdır. * Gübreye reaksiyonu iyi olup, tane dökmez ve harman olma kabiliyeti iyidir.* Sarı pasa hassas, kahverengi pasa orta dayanıklı, kara pasa orta hassastır.* Sürmeye dayanıklı, rastığa ise hassastır.* Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri’ne tavsiye edilir.

Selçuklu 97
* Bitki boyu orta olan çeşitte, yapraklar yeşil renkte ve dik yapıdadır.* Başaklar sık, kılçıklı, dik yapıdadır. Kılçık rengi sarıdır.* Taneler orta elips şeklinde, uzun ve amber rengindedir. * 1000 tane ağırlıği 38-40 gr’dır.* Yazlık olan çeşidin harman olma kabiliyeti ve gübreye reaksiyonu iyidir.* Soğuga, kurağa ve yatmaya dayanıklı olup orta erkencidir.* Yapay ve doğal koşullarda kara ve kahverengi pasa dayanıklıdır.* Orta Anadolu Geçit Bölgelerinin sulanan alanları ile taban arazileri içintavsiye edilmektedir.

Kunduru 1149
* Saplar 110-120 cm uzunluğunda, yaprakları orta geniş ve tüysüzdür.* Başakları kılçıklı, çıplak kahverengi kavuzlu, orta, uzundur.* Başak yoğunluğu orta sık ve eğimlidir.* Tanesi sert ve amber renkli, iri ve gösterişlidir.* 1000 tane ağırlığı 57-62 gr’dır.* Kışa ve kurağa mukavemeti iyi, orta erkenci, yatmaya orta dayanıklıdır. * Yüksek yağışlı yerlerde ve kuvvetli taban arazilerde yatar. * Tane dökmez, harman olma kabiliyeti iyi, kardeşlenmesi azdır. * Gübreye reaksiyonu iyi olup,başakları iridir.* Sarı pasa orta dayanıklı, kara ve kahverengi pasa hassas olup,sürmeye dayanıklı, rastığa orta hassastır.* Adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri,Trakya’nın sert buğday yetiştirilen yarı taban topraklarına tavsiye edilir.

Çeşit 1252
* Bitki boyu orta olan çeşidin yaprakları yeşil renkte ve dik bir yapıdadır.* Başaklar orta sık ve eğik bir yapıya sahiptir.* Başak kılçıklı ve kahverengi kavuzludur.* Taneler uzun elips şeklinde ve kırmızıdır.* 1000 tane ağırlığı 37-42 gr’dır.* Alternatif olan çeşidin gübreye reaksiyonu veharman olma kabiliyeti oldukça iyidir. * Yari taban, taban ve sulanan alanlarda verim potansiyeli oldukça yüksektir.* Yapay ve doğal koşullarda, sarı pasa orta hassasrastığa ve sürmeye dayanıklıdır.* Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı tabantaban ve geç ilkbahar donlarınıngörüldüğü kışı sert geçen soğuk alanlara tavsiye edilmektedir.

EKMEKLİK BUĞDAY

Karahan 99
* İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin kuru alanları için tavsiye edilmektedir.* 80-100 cm boyunda beyaz başaklı, kılçıklı, beyaz danelidir.* Verimi dekara 230 ile 480 kg arasında degişir.* Dane rengi beyazdır. * Hektolitre ağırlığı 75-81 kg , bin dane ağırlığı 31-36 g arasındadır.* Tarla şartlarında hastalıklara dayanıklı olup yağışlı yıllardasarı pasa bir miktar hassasiyet göstermektedir.

Kıraç 66
* Sap uzunluğu orta(80-90 cm), yeşil, tüysüz, orta genişlik ve uzunlukta yapraklıdır.* Başakları kılçıklı, çıplak beyaz-krem kavuzlu, orta uzun, orta sık ve hafif eğiktir.* Tanesi yarı sert beyaz, oval, orta uzunlukta, orta geniş, yuvarlak yanaklıdır.* 1000 tane ağırlığı 40,3 gr’dır.* Kışlık gelişme tabiatlıdır. Kışa dayanması çok iyi, kurağa dayanması iyidir. * Yatmaya dayanması orta, orta-erkenci, gübreye reaksiyonu iyi,tane dökmez ve harman olma kabiliyeti çok iyidir.* Sürmeye dayanıklı, paslara orta hassastır.* Kır bayır yerlere iyi intibak etmesi ve çok geniş bir adaptasyon kabiliyeti göstermesi nedeniyle Orta Anadolu’nun kır bayır ve yarı tabantopraklarına tavsiye edilir.

Konya
* İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin sulanabilen alanları içintavsiye edilmektedir.* 90-100 cm boyunda beyaz başaklı, kılçıklı, kırmızı sert daneli dir.* Kısa ve yatmaya dayanıklı , kurağa hassas oluporta erkenci alternatif bir çeşittir. * Verimi dekara 400 ile 800 kg arasında degişir.* Dane rengi kırmızı ve iridir. Hektolitre ağırlığı 78-84 kg * Bin dane ağırlığı 39-44 g arasındadır.* Kirmızı-sert ekmeklik grubundadır. * Bezostaja-1 kalitesinde veya daha iyi kalite verebilmektedir.* Su ve Gübreye reaksiyonu yüksektir.* Tarla şartlarında ve normal yetiştirme şartlarındayaprak ve çiçek hastalıklarına orta dayanıklıdır. * Yüksek verim potansiyeli olan bu çesit taban ve sulama sıkıntısı olmayan tarlalara ekilmelidir. * Dane dökme problemi olmadığından hasat öncesi kayipları düşüktür.

Dağdaş 94
* Sap 90-110 cm uzunluğundadır. Yapraklar yeşil, tüysüz ve yarı diktir.* Başakları 6-8 cm uzunluğunda dik duruşlu ve beyaz kılçıklıdır. * Sık yapıda başaklara sahip olup, dış kavuzu beyaz renkli ve tüysüzdür.* Tane beyaz renkli ve oval şekillidir.* Camsı sayılabilecek yarı sertlikte olup makarnalık buğday gibi renge sahiptir.* 1000 tane ağırlığı 35-40 gr’dır.* Kışa, kuraklığa ve yatmaya dayanması iyidir.* Mikroelement noksanlığına toleranslı olup, yaprağını uzun süre yeşil tutma özelliğine sahiptir. * Orta erkenci olup, verimli ve gübreye karşı reaksiyonu iyidir. * Olgunluk döneminde tane dökmez, harman olma kabiliyeti iyidir.* Ekimi mutlaka 20 Eylül-15 ekim tarihleri arasında ve 22-23 kg/da ekim normunda yapılmalıdır. Verim potansiyeli çok yüksek olduğundan çok fakir vekır-bayır tarlalara ekilmemelidir.* Yüksek verim şartlarında tanenin iri olması ve hava sıcaklıklarının yüksek olması halinde kavuzları gevreyerek tane dökebilir.* Dekara 200-500 kg mahsul alınabilir. Kışlık yönü güçlü alternatif bir çeşittir.* Rastığa karşı hassas olup, yaprak hastalıklarına tarla şartlarında dayanıklıdır.* İç Anadolu Bölgesinin kuru alanları için tavsiye edilir. * Yağışı yüksek, bir sulama yapılabilen yerlerde veya pancar vesebze tarlalarinda sulamadan da yüksek verim alınır. * Geçit Bölgelerinde de yetiştirilebilir.

Gerek 79
* Sap orta boylu, yapraklar tüysüz ve orta büyüklüktedir. * Sap sağlamlığı iyidir.* Kılçıklı, başak ve kavuzları kahverengidir. * Başak orta uzun, orta sıklıkta ve dik duruşludur.* Yumuşak beyaz taneli olup, karın yanakları dar ve sırtı düz olduğundan tane ince uzun görünümlüdür. * 1000 tane ağırlığı 32-36 gr’dır.* Kışlık, soğuğa ve kurağa dayanıklı olup, kardeşlenmesi yüksektir. * Orta erkenci ve adaptasyon sınırı çok geniştir. * Dane dökmez, harman olma kabiliyeti iyidir.* Yetişme şartlarının kısıtlı olduğu durumlarda diğer çeşitlere oranla yüksek verimlidir.* Sarı ve kahverengi paslara toleranslı, kara pasa orta hassas,rastığa oldukça hassas,sürmeye dayanıklıdır.* Orta Anadolu, Kuzey Batı Geçit ile Doğu Anadolu’nun kışları nispetenılık geçen yörelerine tavsiye edilmektedir.

Bezostaja
* Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeşil renkli olupyaprakları tüysüzdür.* Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik başaklıdır.* Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı 40-44 gr’dır.* Tanelerde karın yarığı derin olup, karın yanakları keskindir vetanenin sırtı yüksektir.* Kışlık bir çeşit olup, soğuğa dayanıklıdır. * Ancak kurağa dayanıklılığı azdır.* Az kardeşlenir, gübreye reaksiyonu iyidir. * Erkenciliği orta olup yatmaya dayanıklıdır.* En iyi sonuç sonbaharda erken çıkış sağlandığında alınır. * Kardeşlenmesinin düşük olmasından dolayı verim potansiyeli tane ve başak büyüklüğünden kaynaklanır. * Ylkbahar son donlarından zarar görmez. * Ancak yaz kuraklarından fazlaca etkilendiği için kır-bayır tarlalar veyeterli yağış almayan yörelerdeki alanlar için uygun değildir.* Sarı pasa dayanıklı olup, kara ve kahverengi pasa orta derecede dayanıklıdır. Sürme ve rastığa orta hassastır. Kök vekök boğazı çürüklüklerinden önemli ölçüde etkilenir.* Trakya, Kuzey ve Batı Geçit Bölgeleriyle Orta Anadolu’nuntaban ve sulanabilen alanlara tavsiye edilir.

Ceyhan 99
* Bitki boyu 90-100 cm olup yatmaya dayanıklıdır.* Beyaz kılçıklı başak yapısına sahiptir. * Başak uzunluğu orta olup, başaklar dik duruşludur* Taneleri oval, sert, beyaz renkli olup, 1000 tane ağırlığı 42-45 gr’dır.* Kışa ve kurağa orta derecede dayanıklı ekmeklik bir buğday çeşididir.* Yatmaya mukavim olup, gübreye reaksiyonu iyidir. * Hasat-Harman kabiliyeti iyidir.* Hasat olgunluğunda kılçıkları dökülmez. * Sarı, kahverengi pasa ve Septoria’ya dayanıklıdır.* Sahil Bölgelerine tavsiye edilmektedir.

Golia 99
* Bitki boyu kısa olan çeşidin yaprakları yeşil renkte ve yarı dik yapıdadır.* Başak orta yoğunlukta, kılçıklı ve beyaz renktedir.* Taneler yumurta şeklinde küçük ve koyu kırmızı renkte olup,camsı özellikte ,yarı sert tanelere sahiptir. * Ekmeklik kalitesi iyidir.1000 tane ağırlığı 34-36 gr’dır.* Harman olma kabiliyeti ve gübreye reaksiyonu iyidir.* Yapay ve doğal koşullarda sarı pasa,kahverengi pasa ve septoria’ya dayanıklıdır.* Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çukurova ve Trakya için tavsiye edilmektedir.

Köse(Anadolu Beyaz)
* Başaklar kılçıksız, kırmızı başaklıdır.* Tanesi uzunca ve az çok karınlıdır. Beyaz renklidir.* Ekmeklik sert buğday olup,ekmeklik kalitesi iyidir.* Alternatif, orta erkencidir. Kışa ve kurağa dayanıklı, yatmaya, tane dökmeye zayıftır. * Verimli topraklarda yatar. 1000 tane ağırlığı 40 gr’dır.* Hastalıklara, özellikle sürmeye zayıftır.* Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri’ne tavsiye edilir..(Ankara yöresinde çok az yetiştirilmektedir.)

İkizce 96
* Sapları orta uzunlukta ve sağlam yapılıdır.* Kılçıklı beyaz başaklı, başakları uzun, orta-sık ve dik bir yapıya sahiptir.* Kırmızı sert taneli, tane şekli yarı yuvarlaktır.* Alternatif gelişme tabiatlıdır. Soğuğa dayanıklıdır. * Kurağa dayanımı iyidir. * Tane dökmez ve harman olma kabiliyeti iyidir. * Gübreye reaksiyonu yüksektir.* Kıraç, yarı taban ve taban alanlarda verim potansiyeli oldukça yüksektir.* Sarı pasa dayanıklı, kara pasa orta hassastır.* Orta Anadolu ile Doğu Geçit Bölgeleri ve özellikle soğuğun problem olduğuyüksek yörelerin kıraç, taban ve yarı taban alanlarına tavsiye edilir.

Kutluk 94
* Sap 95-100 cm boyundadır. * Yaprakları yeşil ve dik duruşludur.* Beyaz başaklı, kılçıkları da beyazdır. * Başak yoğunluğu orta, orta uzunlukta ve dik duruşludur.* Beyaz taneli, 1000 tane ağırlığı 34-36 gr’dır.* Kısa ve kurağa dayanıklıdır. * Geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. * Orta Anadolu Bölgesinde sorun olan Bor(B) elementininfazlalığına da toleranslıdır.* Gübreye karşı reaksiyonu iyidir. Normal koşullarda yatmaya dayanıklı olup, harman olma kabiliyeti normaldir.* Sarı pas, kara pas ve rastığa dayanıklıdır. * Sürmeye tarla koşullarında dayanıklı olup,kahverengi pasa orta derecede hassastır.* Orta Anadolu, Kuzey ve Batı Geçit Bölgeleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde çok sert geçen kışların hakim oldugu yerlerin dışında yağışabağımlı kışlık buğday ekim alanlarında da ekilebilir.

Süzen 97
* Bitki boyu orta uzunlukta olan çeşitte, yapraklar yeşil renkte ve yarı dik bir yapıdadir.* Başaklar beyaz renkli, kılçıklı, orta sık ve uca yarı dik bir yapıdadır.* Taneler yumurta şeklinde ve beyazdır. * 1000 tane ağırlığı 33 gr'dır.* Kışlık olan çeşidin harman olma kabiliyeti ve gübreye reaksiyonu iyidir.* Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklıdır.* Yapay ve doğal koşullarda sarı ve kahverengi paşa orta dayanıklı,kara pasa ise dayanıklıdır.* Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerine tavsiye edilmektedir.

Ahmetağa
– Başak Özelliği : Beyaz, Uzun, Kılçıklı– Bitki Boyu : Orta boylu– Yatmaya Dayanıklılık : Dayanıklı– Kullanım Alanı : Ekmeklik– Dane Rengi : Kırmızı– Dane Verimi (kg/da) : 475 – 870 – Gelişme Tabiatı : Alternatif (Kışlık–Yazlık)– Toprak İsteği : Taban ve sulanan alanlar– Soğuğa Dayanıklılık : Dayanıklı– Çinko Eksikliğine : Orta dayanıklı– Bor Fazlalığına : Orta dayanıklı– Sarı pasa orta hassasYetiştirilmesi İle İlgili Tavsiyeler Bölgemizde ekimin 1–15 Ekim tarihleri arasında yapılması gerekir. Dekara 18–20 kg tohum kullanılmalıdır. Gübreleme için toprak analizi esastır. Analiz yapılmamışsa ekim sırasında dekara 9–10 kg P2O5 (Saf Fosfor) ve 3–4 kg N (Saf Azot) (20 kg DAP veya 20 kg TSP + 17 kg %21’lik amonyum sülfat) atılmalıdır. Çeşit suyu sevdiği ve gübreye iyi karşılık verdiği için ilkbahardan itibaren yapılacak sulama sayısının en az iki yapılması tavsiye edilir. Yüksek verim potansiyeli olan bu çeşit taban ve sulama sıkıntısı olmayan tarlalara ekilmeli, özellikle erken ilkbaharda su sıkıntısı çekmemelidir. Dane dökme problemi olmadığı için hasat öncesi kayıpları düşüktür.Tavsiye Edilen Bölgeler: Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulanan ve taban alanlarına tavsiye edilmektedir.


Gün 91
* Sap 90-100 cm uzunlugunda, yapraklar yeşil renkli, tüysüz ve yarı dik duruşludur.* Başakları orta uzunlukta, orta-sık, dış kavuzları beyaz-sarı ve tüysüzdür. * Beyaz kılçıklı olup olgunluk döneminde kılçıkları dökülmez. * Hasadı zamanında yapılmalıdır. * Bazı yıllar kavuzlar açılarak tane dökme ihtimali vardir.* Taneler, küçük, kırmızı renkli,camsı oval yapıda olup6-7 mm uzunlugunda ve 3-4 mm genişliğindedir. * Karın yanakları dar olup karın yarığıçizgisi derindir..* Kışlık karakterlidir. Kışa ve kurağa dayanması iyidir. * Orta erkenci olup yatmaya ve gübreye reaksiyonu da iyidir.* Sürme, rastık, kahverengi ve kara pasa karşı dayanması ortadır.Sarı pasa toleranslidir.* Orta Anadolu, İç Batı Geçit ve Doğu Anadolu Bölgesiningeçit bölgelerine tavsiye edilir.


ARPA ÇEŞİTLERİ

Beyşehir 98


Kılçık,Boy ve Başak Durum
Kılçıklı, iki sıralı,90-110 cm
Dane Rengi
Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı
Kışa ve kurağa orta dayanıklı
Verim (Kg/Da)
400-700 kg
Yetiştirme Dönemi
1–20 Ekim tarihleri arasında 22–24 kg/da tohum
Hastalık Durumu
Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesine orta hassastır
Kalitesi
Yemlik iyiTarm 92


Kılçık,Boy ve Başak Durum
Kılçıklı,orta uzun iki sıralı
Dane Rengi
Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı
Kışa ve kurağa dayanıklı
Verim (Kg/Da)
Yüksek
Hasat Dönemi
Orta erkenci
Hastalık Durumu
Kapalı rastığa,yaprak çizgi ve yaprak leke hastalıklara orta dayanıklı
Kalitesi
Yemlik iyiKonevi 98


Kılçık,Boy ve Başak Durum
Kılçıklı, iki sıralı,90-110 cm
Dane Rengi
Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı
Kışa orta dayanıklı,kurağa hassas
Verim (Kg/Da)
400-650 kg
Yetiştirilme Dönemi
1–20 Ekim tarihleri arasında dekara 20–23 kg tohum
Hastalık Durumu
Arpa Yaprak Lekesine ve çizgili Yaprak Lekesine Orta Hassas
Kalitesi
Yemlik iyiLarende


Kılçık,Boy ve Başak Durum
Kılçıklı, iki sıralı,100-110 cm
Dane Rengi
Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı
Kışa ve kurağa orta dayanıklı
Verim (Kg/Da)
490-950 kg
Yetiştirilme Dönemi
1–20 Ekim tarihleri arasında dekara 20–22 kg tohum
Hastalık Durumu
Arpa yaprak lekesi veçizgili yaprak lekesine hassas
Kalitesi
Maltlık iyiKaratay 94


Kılçık,Boy ve Başak Durum
Kılçıklı,orta uzun iki sıralı
Dane Rengi
Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı
Kışa ve kurağa dayanıklı
Verim (Kg/Da)
İyi
Hasat Dönemi
Orta geçci
Hastalık Durumu
Hastalıklara orta dayanıklı
Kalitesi :
Maltlık iyiKıral 97


Kılçık,Boy ve Başak Durum
Kılçıklı,orta uzun altı sıralı
Dane Rengi
Beyaz
Bitkinin Dayanıklılığı
Kışa dayanıklı
Verim (Kg/Da)
Yüksek
Hasat Dönemi
Orta erkenci
Hastalık Durumu
Yaprak leke hastalıklarına hassas,çizgili yaprak lekesine orta hassas
Kalitesi
Maltlık iyi

Hiç yorum yok:

Google
eXTReMe Tracker